Wartość rynku bukmacherskiego w Polsce to 6,8 mld zł

ministerstwo finansów

w Raporty, autor:

Ministerstwo Finansów opublikowało raport wpływów podatkowych w czwartym kwartale 2019 roku. Dzięki temu poznaliśmy wartość polskiego rynku hazardowego w całym ubiegłym roku, a także dowiedzieliśmy się, że branża gier wniosła do budżetu państwa blisko 2,4 mld złotych. W opublikowanym materiale poznaliśmy również dane z 2017 roku i 2018 roku.

Rodzaje gier 2017 2018 2019
Razem Razem Razem Razem
Gry liczbowe 695 165 713 941 760 352
Loterie pieniężne 174 867 202 002 225 874
Salony gier na automatach 1805 16 701
E-kasyno 2198 79 693
Kasyna gry 372 134 383 557 457 570
Zakłady wzajemne 407 367 622 847 823 856
Loterie audioteksowe 7495 7772 10 510
Loterie fantowe 32 12 13
RAZEM 1 657 060 1 934 134 2 374 571

Podatek od gier w podziale na poszczególne rodzaje gier w 2017 r., 2018 r. i 2019 r. (w tys zł)

Największą zauważalna zmianą w strukturze wpływów podatkowych jest wzrost znaczenia podatków wpływających od zakładów bukmacherskich. Jeszcze w 2017 roku bukmacherzy odpowiadali za 24,58% wpływów z tytułu podatków od gier, a w minionym roku stali się branżą, która dominuje w strukturze odpowiadając za 34,60% wpływów podatkowych i tym samym po raz pierwszy w historii zakłady wzajemnej wyprzedziły pod tym względem gry liczbowe. Wartym odnotowania jest również fakt, że w ostatnich latach dynamika wpływów jest dodatnia w każdej kategorii poza loteriami fantowymi, które i tak stanowią małą część rynku. W analizie dynamiki oczywiście zwracają uwagę przede wszystkim zakłady wzajemne. W 2017 roku, w którym zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa hazardowa bukmacherzy wnieśli do budżetu 407 mln złotych, a już rok później aż 52% więcej, bo prawie 623 mln. Co prawda dynamika wpływów podatkowych w tym sektorze w 2019 roku nieco zmalała, bo wyniosła 32%, ale wciąż jest to imponująca liczba. Warto jeszcze zwrócić uwagę na wpływy z tytułu gier kasynowych, ponieważ tutaj odnotowano w roku 2019, 19% dynamikę względem roku 2018. Dodatkowo w tym roku pojawiła się pozycja e-kasyno, ponieważ na początku 2019 roku Totalizator sportowy otworzył pierwsze legalne kasyno online: total casino. Gry liczbowe, które do tej pory stanowiły największą część wpływów w strukturze podatku od gier również odnotowały 7% wzrost w dynamice. W tym przypadku pewną rolę ogrywają wzrosty w kanale online.

Zakłady wzajemne w podziale na kanały dystrybucji (w tys zł)2017 2018 2019
w punktach naziemnych 128 142 157 484 166224
przez Internet 279 225 465 363 657632
RAZEM 407 367 622 847 823856

Zmiany w zachowaniu klientów widoczne są przede wszystkim w kanałach dystrybucji. Przede wszystkim zauważany jest spadek dynamiki wpływów podatkowych w punktach naziemnych. W 2018 roku dynamika w punktach stacjonarnych wynosiła 23% natomiast w roku ubiegłym jedynie 6%. Jednocześnie kanały online mogły popisać się w tym czasie dynamiką na poziomie 67% w 2018 roku i 41% w 2019 roku. To powoduje również, że coraz większą część w strukturze zakładów wzajemnych stanowią kupony postawione przez Internet. W 2017 roku wpływy podatkowe z kanałów online wynosiły blisko 70% natomiast w 2019 było to już blisko 80%. Wzrost znaczenia zakładów bukmacherskich przez Internet widać też po kolejnych ruchach na rynku. Coraz częściej spółki oferujące zakłady wzajemne decydują się na prowadzenie działalności jedynie w formie online. 

Struktura wpływów podatkowych wg kanału dystrybucji

2017 2018 2019
Punkty stacjonarne 31,46% 25,28% 20,18%
Online 68,54% 74,72% 79,82%

Łącznie dzięki zakładom bukmacherskim do budżetu państwa wpłynęło 823 856 milionów złotych. Jeśli ta tendencja się utrzyma w przyszył roku możemy być świadkami sytuacji, w której bukmacherzy odprowadzą do budżetu państwa 1 mld złotych. Dzięki tym informacją wiemy również, że wartość legalnego rynku zakładów wzajemnych w Polsce wynosi 6,8 mld złotych. Następnymi informacjami, na które czekamy i które poddamy analizie będą sprawozdania finansowe bukmacherów, które powinniśmy poznać w połowie roku.