Wyniki ankiety brytyjskich operatorów.

w Świat, autor:

Departament Kultury, Mediów i Sportu wchodzący w skład brytyjskiej administracji rządowej przeprowadził ankietę wśród angielskich spółek hazardowych pytając je między innymi o ocenę wpływu epidemii koronawirusa na prowadzoną przez je działalność. 

Spadek przychodów w czasie pandemii

Mimo, że nie ujawniono jakie marki wzięły udział w badaniu to jednak zdaniem wielu komentatorów rodzaj niektórych odpowiedzi sugerował, że głównie byli to operatorzy lądowi. Sugeruje to między innymi informacja, która mówi, że 30 firm przyznało, że odnotowało spadek przychodów o 100% w uwzględnieniu rok do roku od czasu lockwodnu Wielkiej Brytanii, który nastąpił 23 marca. 14 firm stwierdziło, że przychody spadły od 50% do 99%, zaś osiem oświadczyło, że przychody spadły od 1% do 49%.

Podjęte działania łagodzące

Pomimo tego 37 spółek stwierdziło, że nie podjęło w tym czasie żadnych innych działań łagodzących wpływ lockdownu na wyniki finansowe. Nie jest jasne, czy oznacza to, że przedsiębiorstwa skorzystały z programów pomocowych rządu lecz nie podęły innych działań wewnętrznych. 19 firm przyznało, że podjęły dodatkowe działania mające na celu ochronę miejsc pracy. 

Większość operatorów uznała, że będzie w stanie kontynuować działalność przez okres najbliższych od trzech do sześciu miesięcy lub dłużej niż sześć miesięcy. Jednak dziewięciu stwierdziło, że w obecnych warunkach będą w stanie utrzymać się jedynie przez okres do trzech miesięcy, a kolejnych pięciu nie jest pewnych, jak długo uda im się utrzymać płynność finansową, z kolei dwóch stwierdziło, że już wycofali swoja ofertę.

Spółki podzielone w temacie przyszłości

Odpowiadając na pytanie o ogólny wpływ pandemii Covid-19 firmy hazardowe miały podzielone zdanie w temacie przyszłości ich działalności. 20 firm odpowiedziało, że ich rentowność w przyszłości jest zagrożona, a kolejne 20 przyznało że nie ma takiej obawy, 6 zaliczyło się do grupy pozostających w niepewności.