Unia Europejska musi ulepszyć standardy hazardowe.

w Świat, autor:

Komisja Unii Europejskiej ds. Rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów (IMCO) przeprowadziła badania, w których poddała analizie tzw. loot boxy, czyli skrzynki z łupami i ich wpływ na konsumentów. Loot boxy to rodzaj wirtualnych skrzyń wykorzystywanych w grach komputerowych, które zawierają losowe przedmioty. Można je otrzymać w ramach za postępy w grze lub kupując za zdobywane w czasie rozgrywki wirtualne monety lub za prawdziwe pieniądze po dokonaniu płatności. W związku z losowością i schematom podobnym do gier hazardowych niektórzy specjaliści uważają, że są one niebezpieczne z punktu widzenia uzależnienia od gier losowych.

Założenia raportu i główne wnioski

IMCO przyjrzała się przede wszystkim boxom dostępnym w grch online i ich oddziaływaniu na młodych konsumentów. Raport został opisany jako najbardziej kompleksowe badanie przeprowadzone przez agencję badawczą UE w zakresie projektowania loot boxów, mechaniki zaangażowania i dynamiki monetyzacji.

Sankcjonowane przez UE badanie zostało podjęte, ponieważ przepisy dotyczące hazardu w poszczególnych państwach członkowskich wykazały, że skrzynki z łupami odzwierciedlają wirtualne gry losowe, co zwiększa obawy dotyczące systematycznej próby zmiany graczy w hazardzistów. Twórcy gier stoją na stanowisku, że loot boxy zastosowany mechanizm losowej nagrody, jest niezbędny do podtrzymania zainteresowania gr i monetyzacją treści.

Przypominamy, że w lutym ubiegłego roku polskie Ministerstwo Finansów wydało oficjalny komunikat, w którym oświadczyło, że jego zdaniem loot boxów nie należy zaliczać do gier hazardowych. 

W przeprowadzonych przez siebie badaniach IMCO dokonała oceny czterech kluczowych obszarów związanych z projektowaniem boxów orz zachętami w postaci nagród:

  • 1. Dostęp i koszt związany z rozgrywką i osiągnięciami gracza.
  • 2. Przejrzystość w prawdopodobieństwie zdobycia przedmiotów ze skrzynek z łupami.
  • 3. Typ treści – czy nagrody są jedynie „kosmetyczne”, czy też wpływają / poprawiają rozgrywkę.
  • 4. Konwersja wartości – czy nagrody ze skrzynek z łupami zawierają prawdziwe pieniądze lub inną wartość w grze.

W kwestii związanej z polityką i podejściem organów regulacyjnych, IMCO podkreśliła, że ​​krajowi regulatorzy muszą zrozumieć i jasno rozróżnić „loot boxy i inne zakupy w grze”. Dalsze ostrzeżenia dotyczące zasad koncentrowały się na wyzwalaczach i dodatkach w grze, które mogą być osiągane przez graczy przeglądających reklamy, dodających rozszerzenia lub wymieniających dane. IMCO dodała, że istnieją badania nad behawioralnymi skutkami skrzynek z łupami, ale w obecnej chwili potrzeba więcej danych, aby wyciągnąć odpowiednie wnioski i podjąć konkretne kroki.

Niektóre badania wykazały, że problem z hazardem i płaceniem za nagrody znajdujące się w boxach są ze sobą powiązane. Nie ma jednak zgody co do związku przyczynowego między loot boxów, a szkodliwym zachowaniem.

fragment raportu IMCO

Eksperci, z którymi rozmawiała IMCO, podkreślili, że nie wszystkie skrzynki z łupami niosą ze sobą ryzyko. Niemniej są oni zgodni, że wiele boxów w grach można zaklasyfikować jako problematyczne, czyli takie, które mogą mieć niekorzystny wpływ psychologiczny i finansowy na zachowania graczy.

IMCO stwierdziła, że ​​jej największe obawy budzi wpływ loot boxów na zachowanie dzieci, które mogą potencjalnie być bardziej narażone na problematyczne zachowania. Jedocześnie podkreślono konieczność jeszcze bardziej dogłębnych badań w tym temacie.

Regulacje dotyczące skrzynek w domenie państw członkowskich

W raporcie podkreślono ponadto problemy strukturalne na poziomie Unii Europejskiej związane z zarządzaniem i monitorowaniem standardów w poszczególnych państwach członkowskich.

Kilka organów krajowych zbadało, w jakich warunkach skrzynki z łupami mogą zostać zakwalifikowane jako hazard. Z wyjątkiem Belgii, Holandii i Słowacji, żaden kraj Unii Europejskiej (UE) nie doszedł do wniosku, że loot boxy spełniają krajowe kryteria dotyczące hazardu.

fragment raportu IMCO

Nadzorując standardy biznesowe i regulacje gospodarcze bloku handlowego. UE formalnie uznała, że ​​nie będzie ingerować w przepisy dotyczące hazardu w poszczególnych państwach członkowskich. UE uznała, że ​​przepisy dotyczące hazardu należą do kompetencji krajowych. Ingerencja w prawodawstwo dotyczące boxów może zatem doprowadzić do tarć na europejskim rynku gier wideo.

Biorąc pod uwagę zawiłości legislacyjne, IMCO zaleciła, aby decydenci UE skoncentrowali się na opracowaniu spójnych norm i przejrzystości w odniesieniu do projektów loot boxów jako zabezpieczenia ochrony konsumentów, w ramach którego UE może zachować władzę

W tej dziedzinie Unia Europejska ma swobodę działania za pomocą szerokiego zakresu środków, od niewiążących zaleceń po obowiązkowe dyrektywy. Należy zweryfikować skuteczność istniejących inicjatyw, na przykład informowanie konsumentów o zawartości gier wideo i systemach zakupów, udostępnianie narzędzi kontroli rodzicielskiej oraz zwiększanie świadomości graczy na temat problematycznego projektowania gier. Można to zrobić na przykład poprzez testy konsumenckie. Na podstawie takiej oceny Unia Europejska mogłaby podjąć kroki w celu uzupełnienia i wzmocnienia ochrony (młodych) graczy.

fragment raportu IMCO