Krajowa Ocena Strategiczna Gambling Commission

w Świat, autor:

Brytyjski organ regulacyjny Gambling Commission (UKGC) opublikował pierwszą w historii krajową ocenę strategiczną (National Strategic Assessment), która podejmie kwestie i zagrożenia, jakie hazard stanowi dla konsumentów i społeczeństwa.

Celem bezpieczny hazard

Celem dokumentu jest nakreślenie priorytetowych działań UKGC w zakresie łagodzenia ryzyka związanego z hazardem, a także wyróżnienie obszarów, w których dokonano już znacznych postępów, aby uczynić hazard bezpieczniejszym.

Wykorzystamy naszą krajową ocenę strategiczną jako podstawę do ustalenia priorytetów naszej pracy w nadchodzących miesiącach i latach. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z rządem przy zbliżającym się przeglądzie ustawy o grach hazardowych i równolegle do tej pracy będziemy ciężko pracować, aby rozwiązać problemy, które zidentyfikowaliśmy w naszej ocenie strategicznej. Pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi i potrafimy szybko reagować na pojawiające się problemy i zagrożenia oraz że wykorzystamy pełen zakres naszych uprawnień, aby chronić konsumentów. Poczyniliśmy znaczne postępy w wielu obszarach, aby uczynić hazard bezpieczniejszym – ale chcemy iść dalej i szybciej.

Neil McArthur, prezes UKGC

Dotychczasowe działania regulatora

Publikacja National Strategic Assessment, następuje równolegle z publikacją corocznego raportu o zgodności i egzekwowaniu przepisów regulatora. Raport zawiera wyniki szeroko zakrojonej pracy regulatora w stosunku do posiadaczy licencji oraz wyszczególnia obszary, w których branża musi podnieść standardy.

Posiadanie koncesji na prowadzenie działalności lub koncesji osobistej jest przywilejem, a nie prawem i oczekujemy, że nasi licencjobiorcy będą chronić konsumentów przed krzywdą i traktować ich uczciwie. Nasz najnowszy raport pokazuje, że tam, gdzie licencjobiorcy nie spełnią oczekiwanych przez nas standardów, podejmiemy zdecydowane działania, w tym zawieszenie i cofnięcie licencji. Pokazuje również, w jaki sposób kierujemy naszą uwagę na posiadaczy osobistych licencji menedżerskich – osoby w zarządach i na wyższych stanowiskach muszą wywiązywać się ze swoich obowiązków, a my nadal będziemy pociągać ludzi do odpowiedzialności za uchybienia, o których wiedzieli lub powinni byli wiedzieć. Każdy ma do odegrania rolę, aby uczynić hazard bezpieczniejszym, a wyciągnięcie wniosków z błędów zidentyfikowanych w tym raporcie jest jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu

Neil McArthur, prezes UKGC

Tegoroczne sprawozdanie przedstawia jakie obszary w mijających miesiącach wymagały interwencji Gambling Commision. Były to między innymi:

  • Przegląd działania 49 osób, które posiadają prywatne licencje na prowadzenie firm hazardowych
  • Zawieszenie pięciu koncesji
  • Cofnięcie 11 koncesji na prowadzenie działalności
  • Wydanie 12 pakietów kar finansowych uregulowań regulacyjnych – na łączną kwotę ponad 30 mln £.
  • Przeprowadzenie 234 audytów bezpieczeństwa i 33 przeglądów stron internetowych
  • Przeprowadzenie 350 ocen zgodności operatorów naziemnych i internetowych
  • Przegląd 630 zgłoszeń dotyczących podejrzanej działalności związanej z zakładami, naruszeniami reguł sportowych i niewłaściwym wykorzystaniem informacji wewnętrznych
  • Generowanie ponad 3000 raportów wywiadowczych