Konsultacje na temat zagrożeń uzależnienia

w Świat, autor:

Brytyjski regulator Gambling Commission rozpoczął konsultacje, których celem jest zebranie opinii na temat wprowadzenia surowszych wymagań dla operatorów internetowych w celu lepszej identyfikacji klientów zagrożonych szkodami związanymi z hazardem.

Komisja niezadowolona z dotychczasowych działań

Komisja stwierdziła, że ​​chociaż operatorzy mają już możliwość skutecznego identyfikowania klientów, którzy mogą być dotknięci problemami hazardowymi, to jednak dane wskazują, że branża nie wykorzystała ich w wystarczającym stopniu, aby zmniejszyć szkody. Dlatego zdecydowano się zbierać informacje zwrotne na temat ulepszania tych procesów. Konsultacje, które rozpoczną się dziś (3 listopada) i wypowiedzieć się będą mogli operatorzy, konsumenci oraz inne zainteresowane strony.

Sama Gambling Commission wysunęła wstępne propozycje. Komisja chce, żeby licencjobiorcy wprowadzili surowsze systemy reagujące na klientów podatnych na uzależnienie. Jedną z propozycji jest określenie indywidualnych limitów. Jednym z celów konsultacji jest wypracowanie stanowiska jakie progi można wprowadzić oraz na czym mogłaby polegać kontrola wdrażania procedur.

Punkt widzenia konsumentów jednym w ważniejszych aspektów

Chociaż konsultacje będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron, Komisja podkreśliła, że ​​skoncentruje się w szczególności na konsumentach. Chce ocenić, w jaki sposób operatorzy powinni identyfikować podatność na uzależnienia, a także hazard, na który nie można sobie pozwolić, oraz okoliczności, w których należy podejmować działania w imieniu konsumentów.

Zdajemy sobie sprawę, że firmy hazardowe muszą podejmować dalsze działania i że Komisja musi ustalić surowe wymagania w celu ustanowienia spójnych standardów. Chcemy jednak przeprowadzić otwartą dyskusję z branżą hazardową, konsumentami, ludźmi z doświadczeniem i innymi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić odpowiednią równowagę między zezwoleniem konsumentom na wolność a zapewnieniem ochrony przed szkodami związanymi z hazardem.

Tim Miller, dyrektor wykonawczy Komisji ds. Hazardu.

Konsultacje rozpoczną się dzisiaj i potrwają do 12 stycznia przyszłego roku.