Koniec sponsoringu przez firmy hazardowe w Anglii?

w Świat, autor:

Brytyjka Izba Lordów wzywa do wprowadzenia zakazu sponsorowania gier hazardowych w sporcie. Działająca w parlamencie Komisja Specjalna House of Lords ds. społecznych i ekonomicznych skutków branży hazardowej zaapelowała o zakończenia możliwości sponsorowania gier hazardowych w sporcie. W przygotowanym przez komisję 194-stronicowym raporcie zawierającym 66 rekomendacji skierowanych do sektora hazardowego, zaproponowano aby wprowadzić zakaz umieszczania logo marek bukmacherskich na koszulkach i rękawkach sportowców, a także zakazano możliwość eksponowania produktów hazardowych w czasie wydarzeń portowych na stadionach oraz w programach meczowych. Zarekomendowano również, żeby proponowane przepisy zaczęły obowiazywać w Premier League po 2023 roku, aby dać organizacjom sportowym czas na znalezienie alternatywnych źródeł finansowania działalności.

Apel o brak transmisji na stronach bukmacherskich

To nie jedyny wniosek z jakim zdecydowali się wyjść członkowie komisji działającej przy Izbie Lordów. Grupa chce również, żeby na terenie Wielkiej Brytanii zabronione było oferowanie usług transmisji wydarzeń sportowych na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych zakładów bukmacherskich. Wezwano krajową federację piłkarską do powstrzymania prac nad sprzedażą praw telewizyjnych dla operatorów hazardowych. Przedstawiciele komisji twierdzą, że chęć oglądania meczu nie może być uzależniona od posiadania konta w zakładach bukmacherskich online. 

Ponadto Izba Lordów chce utworzenia na wzór sektora finansowego, ustawowo niezależnego rzecznika ds. hazardu, którego zadaniem byłaby mediacja w sporach pomiędzy operatorem a graczami. Członkostwo w pracach tego rodzaju organu byłoby jednym z warunków uzyskania licencji. 

Jednocześnie Komisja odrzuciła wezwania niektórych grup o przeniesienie głównej władzy w dziedzinie hazardu z Departamentu Cyfrowego, Kultury, Mediów i Sportu (DCMS) do Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, twierdząc, że nie byłoby praktycznych korzyści. Stwierdzono jednak, że DCMS powinien przyspieszyć realizację zbliżającego się audytu ustawy o grach hazardowych z 2005 r.

Większe nakłady na walki z uzależnieniem

Swoimi rekomendacjami podzielono się w sprawie dziury w finansowaniu brytyjskiego regulatora Gambling Commission. Są nimi przede wszystkim podniesienie grzywien za naruszanie zasad przez licencjonowanych operatorów oraz nakładanie na operatorów obowiązkowej opłaty przeznaczonej na badania, edukację i leczenie problemowych graczy. Przy okazji wezwano Gambling Commission do odważniejszych ruchów związanych z pozbawieniem niektórych podmiotów licencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Rząd powinien współpracować z Komisją ds. Hazardu w celu opracowania nowej struktury finansowania w celu zapewnienia jej większej elastyczności i umożliwienia jej reagowania i dostosowywania się do szybko zmieniających się wymagań regulacyjnych

fragment raportu Izby Lordów

W ramach działań mających na celu przeciwdziałanie szkodom związanym z hazardem Izba Lordów zaleca Komisji ds. Hazardu ustanowienie nowego systemu testowania wszystkich gier w oparciu o ich uzależnienie i atrakcyjność dla dzieci. Obejmuje to stworzenie systemu kategorii produktów hazardowych online i zakazanie jakiejkolwiek zgody na grę, która osiąga zbyt wysokie wyniki w testach. W związku z tym należy egzekwować zindywidualizowane limity stawek na podstawie wyniku produktu. 

Uzależnienie jest problemem zdrowotnym, który powinien być leczone przez NHS i opłacany przez zyski branży hazardowej. Rząd musi nałożyć obowiązkową opłatę na branżę hazardową. Im bardziej szkodliwy jest produkt hazardowy, tym wyższa jest opłata, którą operator powinien uiścić.

Michael Grade, partia konserwatywna.

Aby poradzić sobie z potencjalnym wzrostem czarnego rynku z powodu nałożenia limitów stawek, komitet wezwał Komisję ds. Hazardu i banki do ustanowienia systemu blokowania płatności na rzecz operatorów nielicencjonowanych.