GVC Holdings zmienia nazwę, żeby podreślić nową strategię

w Świat, autor:

Jedna z największych grup hazardowych na świecie GVC Holdings poinformowała, że zmienia nazwę Entain Plc. Decyzją tą grupa chce podkreślić, swoją politykę, która zakłada, że do końca 2023 roku będzie działała tylko na rynkach regulowanych.

Nowa strategia GVC

Dziś rano firma GVC przedstawiła inwestorom i analitykom szereg strategicznych celów, przedstawiając ambitne plany rozwojowe firmy, których celem jest stać się liderem w globalnym sektorze gier hazardowych w erze zrównoważonego rozwoju i postępowania korporacyjnego.

Przy zgodzie akcjonariuszy, GVC zmieni nazwę na Entain Plc i ma to odzwierciedlać nową tożsamość firmy.

Dzisiejszy dzień wyznacza nowy ekscytujący rozdział dla Grupy i ważny krok naprzód w realizacji naszej ambicji bycia światowym liderem w zakładach sportowych i grach.W ramach naszej nowej tożsamości korporacyjnej będziemy nadal korzystać z naszej unikalnej platformy technologicznej, aby rozwijać się w oparciu o wyjątkowo silny wzrost, jaki mamy na naszych istniejących rynkach, wchodzić na nowe rynki, docierać do nowych odbiorców, poprawiać jakość obsługi klienta i oferować wiodące w branży poziomy ochrony gracza.

Shay Segev, CEO GVC

Entain będzie działać w ramach nadrzędnego celu, jakim jest zapewnienie, że wszystkie przychody przedsiębiorstw generowane są z rynków regulowanych na szczeblu krajowym. ​​Obecnie „99% przychodów pochodzi z rynków regulowanych lub wkrótce podlegających regulacji.

Będziemy ściśle współpracować z organami regulacyjnymi w pozostałym 1% w kierunku najwyższych standardów regulacyjnych. Jeśli okaże się, że regulacja na tych rynkach jest mało prawdopodobna, wyjdziemy z nich.

Shay Segev, CEO GVC

Stawiając zrównoważony rozwój i odpowiedzialność na pierwszym miejscu w swoich działaniach, firma GVC uruchomiła również program „Advanced Responsibility & Care” (ARC), wykorzystując własną technologię do dalszego zwiększania ochrony graczy poprzez dodatkowe kontrole, a także ulepszone monitorowanie i interwencje. Wspierając cele Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, GVC stanie się pierwszym operatorem gier hazardowych notowanym na giełdzie, który włączy wskaźniki odpowiedzialnych gier do swojej polityki wynagrodzeń – środka usankcjonowanego w jednostkach operacyjnych grupy.

Globalny zasięg firmy będzie wspierany przez uruchomienie „Entain Foundation”, funduszu CSR, który w ciągu najbliższych pięciu lat ma przekazać ponad 100 milionów funtów na rzecz społeczności lokalnych, badania nad problemami hazardowymi i oddolne inicjatywy sportowe.

Długoterminowe korzyści wpłyną na przewidywany EBITA.

Jednocześnie GVC zaznaczył, że planowane zmiany spowodują zmniejszenie przewidywanej EBITDA 2021 o około 40 milionów funtów. Podkreślono jednak, że firma zapewniła długoterminowe korzyści, pomagając w rozwoju firmy poprzez przyciągnięcie najlepszych pracowników i zabezpiecza różnorodne lokalne partnerstwa, co ułatwi jej wejście na nowe regulowane rynki i poszerzy globalną publiczność.

Zdajemy sobie sprawę, że aby być wiodącą firmą na świecie, musimy przestrzegać najwyższych standardów zarządzania we wszystkich obszarach naszej działalności. Nasza rada została wzmocniona i zrewitalizowana w ciągu ostatnich dwóch lat, zwłaszcza gdy Barry Gibson został prezesem w lutym 2020 r. Mamy teraz solidną strukturę ładu korporacyjnego i obowiązujące zasady, które odpowiadają naszemu statusowi firmy FTSE 100. Ponieważ zarząd i komisja ds. Nominacji koncentrują się na zapewnieniu większej różnorodności w organizacji, przewiduje się, że w odpowiednim czasie zostaną wprowadzone dalsze zmiany w składzie rady.

Shay Segev, CEO GVC