Grupa zajmująca się bezpieczeństwem hazardu

w Świat, autor:

Advisory Board for Safer Gambling (ABSG) – grupa doradcza, która zrzesza ekspertów z dziedziny bezpiecznego hazardu wezwała brytyjskiego regulatora Gambling Commission do wprowadzenie ustawowych opłat na rzecz walki z uzależnieniami. Program miałyby być obligatoryjny i zastąpić dobrowolnie darowizny, które teraz przekazywane są przez operatorów bukmacherskich. 

Niedostateczna uwaga poświęcona walce z uzależnieniami

ABSG zdecydowało się wystąpić z tym apelem po tym jak Stowarzyszenie Betting and Gaming Coulcil, którego członkami są największe brytyjskie przedsiębiorstwa hazardowe, ogłosiło, ze przeznaczy 100 mln funtów brytyjskich na walki z uzależnieniami. Zdaniem grupy doradczej ABSG wciąż największym problemem pozostaje fakt, że rząd nie ma opracowanej żadnej długoterminowej strategii w podejściu do problemów hazardowych

ABSG jest zdania, że obecne postępy w zakresie krajowej strategii ograniczania szkód hazardowych będą ograniczone bez wprowadzenia systemowych rozwiązań w tym przede wszystkim ustawowej opłaty dla operatorów. Postulat grupy pozostaje niezmieniony i jest nim umieszczenie zapisów o obligatoryjnej opłacie w strategii hazardowej Gambling Commission. Zdaniem ABSG sytuacja, w której operatorzy płacą co roku różne kwoty w damach darowizny, powoduje że nie ma odpowiednich warunków do zaplanowania realnych długoterminowych działań.

Ciągłe poleganie na systemie dobrowolnym, bez względu na to, gdzie się on znajduje, nie jest naszym zdaniem nieefektywne. Wciąż mamy obawy dotyczące niezależności, przewidywalności i wysokości kwoty finansowania, a przy całkowitym braku opłat istnieją znaczne ograniczenia skali działań, które można podjąć

stanowisko Advisory Board for Safer Gambling

Sama decyzja BGC o przeznaczeniu 100 milionów funtów została oceniona przez ABSG pozytywnie. Kwota ma zostać przeznaczona na badania, edukację i leczenie graczy z problemami i zasilić konta fundacji GambleAware. Grupa doradcza przyznała, że zobowiązania mogą wpłynąć znacząco na zmianę finansowania działań związanych z hazardem w Wielkiej Brytanii, ale wyraziła zaniepokojenie z powodu ciągłej niepewności co do terminów dostarczenia funduszy.

Jak dotąd nie otrzymano żadnych nowych pieniędzy. Rozczarowujące jest to, że w ogłoszeniu do samej strategii krajowej nie ma wyraźnego związku ani żadnej wzmianki o zasadniczej potrzebie inwestycji w zapobieganie uzależnieniom

stanowisko Advisory Board for Safer Gambling

Postulaty Advisory Board for Safer Gambling

ABSG zwrócił uwagę, że aby osiągnąć postawione cele, musi wydarzyć się znacznie więcej i jednocześnie zaapelowano o pilne zajęcie się problemem samobójstwa związanego z hazardem. Grupa wzywa również do współpracy przy mierzeniu postępów w realizowaniu strategii. Zdaniem ekspertów pozwoli to na wyznaczenie w przyszłości prawidłowych celów, a w konsekwencji na skuteczną realizację polityki zapobiegania uzależnieniom.

Rząd, organy regulacyjne, przemysł, NHS i organizacje pozarządowe powinny uzgodnić obszary odpowiedzialności za zapewnienie, że wybrane wskaźniki są aktualizowane i właściwie dobrane

stanowisko Advisory Board for Safer Gambling

Ponadto ABSG podkreślił, że komisja powinna przyspieszyć wysiłki w celu przyciągnięcia ludzi z doświadczeniem do pomocy w realizacji strategii, a także ściślejszej współpracy z sektorem akademickim. Zdaniem grupy aby osiągnąć większe postępy w leczeniu, ochrona zdrowia powinna przewodzić tworzeniu narodowej strategii leczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W ubiegłym tygodniu Komisja ds. Hazardu zaprezentowała ekspertów, którzy ocenią i wydadzą zalecenia dotyczące propozycji regulatora dotyczących reformy branży.