GamCare zwraca uwagę na problem kobiet-hazardzistów

w Świat, autor:

Organizacja GamCare opublikowała raport, w którym zwraca uwagę na problem hazardu wśród kobiet. Dodatkowym negatywnym czynnikiem jest fakt, że zazwyczaj w społeczeństwie przyjmuje się, że problemy hazardowe są za problemy typowo męskie. Raport, przygotowany przez GamCare’s Women’s Programme, ma na celu dostarczenie informacji, edukacji i świadomości na ten temat.

Program dla kobiet ma na celu wykorzystanie edukacji i inicjatyw budowania umiejętności w uzupełnieniu do doświadczenia tysięcy osób, które mogą lepiej zidentyfikować kobiety, które potrzebują wsparcia w przypadku szkód związanych z hazardem. Badanie wykazało, że osoby kobiety zgłaszały wysoki poziom wstydu i stygmatyzacji ze względu na społeczne przekonanie, że hazard jest czynnością męską, w której kobiety nie powinni lub nie powinni brać udziału. GamCare zauważyło ponadto niebezpieczny trend, który polega na tym, że niektórzy respondenci często podkreślali, że hazard nie może być szkodliwy dla nich samych ani dla ich rodzin, ponieważ nie są oni właścicielami finansowymi swoich gospodarstw domowych.

Problemy, z którymi borykają się kobiety, są często niewidoczne dla służb wsparcia. Nasz Program dla Kobiet powiedział nam, że musimy usunąć bariery utrudniające kobietom dostęp do pomocy w zakresie szkód związanych z hazardem, ale musimy również zapewnić, aby osoby udzielające tego wsparcia były lepiej przygotowane do pomocy. Musimy uporać się z niepotrzebnym wstydem i piętnem, jakie kobiety otaczają prosząc o pomoc. Hazard nie jest tylko męską czynnością i może wpływać na kobiety w znaczący, potencjalnie zmieniający życie sposób. Już wiele osiągnęliśmy w pierwszym roku tego programu i nie mogę się doczekać drugiego roku programu, w którym będziemy rozpowszechniać wiedzę, aby poprawić wsparcie dla kobiet.

Anna Hemmings, dyrektor naczelna GamCare

Opierając się na swoim zaangażowaniu we wspieranie problematycznych hazardzistów, GamCare potwierdziła swój plan wzmocnienia programów wsparcia i leczenia kobiet dotkniętych hazardem, a także kontynuowania gromadzenia doświadczeń z życia kobiet w całej Wielkiej Brytanii i poszerzania bazy dowodów dotyczących skutecznego leczenia .

W 2020 roku GamCare skupiało się na podnoszeniu świadomości szkód związanych z hazardem w społecznościach Wielkiej Brytanii, prowadząc projekty dotyczące przełamywania barier w leczeniu społeczności BAME i doskonalenia umiejętności zapobiegania szkodom w środowisku pracy.