GambleAware otwiera przetarg na jedna ze swoich inicjatyw

w Świat, autor:

Brytyjska organizacja GambleAware ogłosiła, że wysłała dziś zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie i stworzenie obejmującej całą Wielką Brytanię sieci osób, które doświadczyły szkód związanych z hazardem. Ogłaszając nową inicjatywę projektową, GambleAware poinformował, że jej celem jest zapewnienie sieci reprezentującej wszystkie osoby dotknięte problemami hazardem i doświadczeniem uzależnienia.

Organizacja jest zdania, że obecnie nie ma jednej, obejmującej wszystkich sieci, która byłaby reprezentatywna dla wszystkich osób, które doświadczyły szkód związanych z hazardem. Jej zdaniem znaczące zaangażowanie osób doświadczonych tego typu problemami ma kluczowe znaczenie na wszystkich poziomach świadczenia usług, badań, tworzenia polityki i prawodawstwa.

Główne cele programu.

Program, który będzie działał całkowicie niezależnie od GambleAware, będzie prowadzony przez 18 miesięcy i ma kosztować od 70 000 do 90 000 funtów brytyjskich.

Projekt będzie działał w kierunku dwóch kluczowych celów: ustanowienia docelowego modelu operacyjnego oraz ustanowienia i funkcjonowania tej inicjatywy.

W pierwszym przypadku GambleAware chce stworzyć sieć, która jest reprezentatywna, trwała, dostępna, zróżnicowana i odpowiedzialna; zaprojektowane we współpracy ze społecznościami ludzi, którzy doświadczyli szkód związanych z hazardem; oraz oparte na dowodach i najlepszych praktykach z innych  sektorów. Tymczasem drugi aspekt organizacji skupi się na dostarczeniu modelu ogólnokrajowego.

GambleAware podkreślił holistyczne korzyści płynące z sieci doświadczeń życiowych, zapewniając kluczowy poziom wsparcia, jednocześnie pomagając w badaniach, tworzeniu polityki i prawodawstwa. Przed przystąpieniem do projektu GambleAware zlecił krótki przegląd dowodów, aby zidentyfikować kluczowe komponenty i czynniki w rozwoju infrastruktury sieci wsparcia w innych sektorach. GambleAware opublikowało wytyczne dotyczące angażowania i angażowania osób, które doświadczyły szkód związanych z hazardem.

Oczekuje się, że potencjalni oferenci nakreślą plany współpracy z różnymi społecznościami dotkniętymi problematycznym hazardem, opierając się na dowodach tego, co wcześniej działało w innych sektorach, praktyce akademickiej i literaturze.

Sieć określi również własne priorytety i rozwinie wystarczające zdolności, zasoby i członkostwo, aby móc w znaczący sposób uczestniczyć w krajowej debacie i kształtowaniu polityki oraz wpływać na nie.

Podobne ruchy regulatora

Tego lata brytyjski regulator Gambling Commission uruchomiła swoją grupę „Experts by Experience”, która została uznana za kluczowe źródło poszerzania porad, zaleceń i dowodów Komisji w odniesieniu do jej polityki redukcji szkód i skutecznej ochrony graczy. Kolejne dyrektywy krajowe przewidywały utworzenie przez NHS National Gambling Treatment Service grupy doświadczeń życiowych utworzonej przez GambleAware w celu uzyskania dalszych informacji na temat leczenia i wspierania szkód i uzależnień związanych z hazardem.