Dyskusja nad monopolem w Norwegii

w Świat, autor:

Niepokojące wyniki badań dotyczących uzależnienia w Norwegii skłoniły tamtejsze krajowe stowarzyszenie ds. gier online (Norsk Bransjeforening for Onlinespill) do wystosowania apelu do władz krajowych w sprawie debaty nad próbą zakończenia monopolu hazardowego w Norwegii. 

Wzrost liczby uzależnionych

Naukowcy z Uniwersytetu w Bergen po raz kolejny (poprzednie w 2015 roku) przeprowadzili badanie na grupie 9 000 osób z całego kraju w wieku od 16 do 74 lat celem oszacowania poziomu problemu uzależniania od hazardu. Wyodrębniając średnią naukowcy stwierdzili, że w Norwegii może być ok. 55 tysięcy osób cierpiących na choroby uzależniania hazardowego. W poprzedniem ankiecie z 2015 roku liczbę uzależnionych szacowano na  21 tysięcy, więc zgodnie z wynikami mógł nastąpić wzrost aż o 34 tysiące. Oprócz tego badacze ocenili, że w grupie ryzyka znajduje się 122 tysiące osób. 

Nasze stowarzyszenie jest głęboko zaniepokojone wynikami badań. Naszym zdaniem najskuteczniejszą metodą obniżenia ryzyka dla graczy byłoby zakończenie obecnie obowiązującego monopolu hazardowego w Norwegii. Od dawna obserwujemy wzrost ruchu na norweskim rynku gier w Internecie i ostrzegaliśmy, że model wyłącznych praw jest przestarzały. W rzeczywistości około połowa graczy online korzysta z międzynarodowych serwisów. Władze potrzebują instrumentów regulujących cały rynek i eliminujących nieuczciwe podmioty.

Carl Fredrik Stenstrøm, sekretarz generalny Norsk Bransjeforening fur Onlinespill

Obecna sytuacja i przykład Szwecji

Obecnie w Norwegii ustanowiony jest monopol, a jedyna firmą oferującą produkty hazardowe jest państwowy Norsk Tipping. Zdaniem stowarzyszenia ds. gier zmiana prawa pozwoliłaby wejść większej licznie operatorów na rynek, a jednocześnie ograniczyłaby ruch na stronach nielegalnych co mogłoby przyczynić się do lepszej kontroli i ochrony graczy.

Jako przykład podaje się sąsiadującą z Norwegią Szwecję, która w 2019 roku uregulowała rynek i otworzyła go na zagranicznych operatorów. Licencja w Szwecji sprawia, że spółki hazardowe muszą postępować w zgodzie z przepisami odpowiedzialnego hazardu. Jednak trzeba zaznaczyć, że wielu ekspertów krytykuje szwedzkie przepisy uznając, że są zbyt restrykcyjne i w konsekwencji prowadzą do odpływu użytkowników na nielegalne strony.