Ostra krytyka projektu przepisów hazardowych w Hiszpanii

w Świat, autor:

Jdigital informuje Komisję Europejską, że nie zgadza się z tym, że zaakceptowała pilną procedurę rozpatrywania wniosku dotyczącego dekretu królewskiego w sprawie informacji handlowych dotyczących działalności hazardowej przedstawionego przez rząd

Jdigital – Hiszpańskie Stowarzyszenie Gier Cyfrowych, które skupia ponad 80% krajowych operatorów gier online, przedstawiło dziś Komisji Europejskiej listę zarzutów wobec procedowania przez rząd nowego prawa hazardowego, które zakłada mocną ingerencję w działania marketingowe prowadzone przez firmy hazardowe m.in. w zakresie ekspozycji telewizyjnej i umów sponsoringowych z klubami piłkarskimi. Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Konsumenckich w dniu 9 lipca przesłało do Komisji Europejskiej proponowane zapisy, organizacje zrzeszone w Jdigital twierdzą, że przesłana modyfikacja nie była konsultowana z zainteresowanymi podmiotami, a tak działo się w przypadku poprzednich projektów. 

Pracodawcy hiszpańscy mają sojusznika z postaci stowarzyszeń europejskich 

Jdigital w swojej walce przez instytucjami europejskimi ma wsparcie Europejskiego Stowarzyszenia Gier i Zakładów (EGBA), które od pierwszej chwili ustawiało się u boku hiszpańskich pracodawców, uznając rozporządzenie zaproponowane przez rząd za nieproporcjonalne i nieuzasadnione. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że przyjęcie przez rząd trybu pilnego w tym zakresie jest niedopuszczalne, ponieważ obecnie zaproponowane przepisy zakładają odmienne traktowani sektora prywatnego i publicznego. Przedstawiciele Jdigital podkreślają, że hazard podlega już ścisłej kontroli oraz środkom regulacyjnym, które sektor narzuca sam sobie. 

Przedstawiciele branży zwracają jeszcze uwagę, że proponowane zapisy będą miały istotne konsekwencje w zakresie miejsc pracy, co szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego może mieć większe implikacje społeczne. 

Jest to prawo podyktowane ideologicznie, które nie ma żadnego poparcia w danych czy badaniach, biorąc pod uwagę, że w Hiszpanii nie ma problemu z hazardem 

fragment stanowiska stowarzyszenia Jdigital

Pracodawcy przedstawili KE siedmiopunktową listę zarzutów:

 1. Nieprzestrzeganie zasad dobrej regulacji
  Nie ma oficjalnych danych ani badań, które pozwalają wykazać, że hazard jest obecnie problemem zdrowia publicznego w Hiszpanii, co przyznało również samo ministerstwo do spraw konsumenckich. W związku z tym nie ma podstaw do podjęcia środków ograniczających reklamę gier online do tego stopnia, że de facto przestaje ona istnieć.
 2. Wzrost nielegalnego hazardu w stanie lockdownu
  Jdigital ostrzegał, że w czasie obowiązywanie tymczasowych ograniczeń w zakresie reklamy hazardowej podczas krajowej kwarantanny liczba zamkniętych domen internetowych wzrosła aż do 414 w okresie od kwietnia do maja. Ten wynik niepokoi tym bardziej, że do tej pory tyle interwencji podejmowano przez cały rok. Ponadto stowarzyszenie przypominało, że sama Komisja Europejska uznaje znaczenie informacji handlowych w sektorze gier online, ponieważ umożliwia to zróżnicowanie legalnych operatorów i przestrzeganie przez nich wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i kontroli w porównaniu z operatorami nielegalnymi, którzy nie podlegają tym przepisom.
 3. Arbitralność w uzasadnieniu prawa i brak ochrony słabszych grup społecznych

  Przedstawiciele operatorów podkreśla, że zniesienie ograniczeń reklamowych, które zbiegło się z powrotem zawodów sportowych, było uzasadnione „spójnością z większą elastycznością w polu gry”, ale w żadnym momencie w dokumencie nie było odniesienia do ochrony konsumentów lub grup szczególnie wrażliwych, o których mowa w najnowszej propozycji przepisów.
 4. Dyskryminacja, jakiej podlega sektor prywatny w stosunku do publicznego
  Jdigital jest zdania, że nowe przepisy tworzą ogromne różnice w traktowaniu państwowych operatorów gier hazardowych, takich jak ONCE lub SELAE. Jdigital przypomina, że sama Komisja Europejska zaleca promowanie przepisów zapewniających takie samo traktowanie państwowych operatorów hazardowych jaki i prywatnych. Stowarzyszenie szczególne zwraca uwagę na fakt, że, niektóre gry dające tzw. natychmiastową wygraną są sprzedawane w całym kraju, na stacjach benzynowych, w kioskach, supermarketach, w Internecie itp. bez konieczności przestrzegania rygorystycznych kontroli wieku, którym podlegają prywatni operatorzy gier online.
 5. Fakt, że w Hiszpanii nie ma problemu zdrowotnego związanego z hazardem.
  W tym punkcie przedstawiciele Stowarzyszenie apelują, aby oficjalne dane były traktowane jako punkt odniesienia przy ocenie i zatwierdzaniu środków regulacyjnych, które mają wpływ na sektor gier. W związku z tym podkreślają, że raporty AGES and STUDIES, National Plan on Drugs, wskazują, że częstość występowania problemowego hazardu w Hiszpanii wśród osób w wieku od 15 do 65 lat wynosi od 0,3% do 0,5 % i od lat utrzymuje się na stabilnym poziomie. Z tego powodu ich zdaniem, że nie można stwierdzić, że istnieje problem zdrowia publicznego z hazardem w Hiszpanii, a zatem regulacji informacji handlowych w tym sektorze nie należy porównywać z regulacjami dotyczącymi innych produktów, takich jak tytoń lub alkohol, w których wskaźnik uzależnienia od tych substancji wynosi odpowiednio 34% i 5,1%.
 6. Konsekwencje ograniczeń dla klubów sportowych i mediów.
  Jak szacują pracodawcy sektora gier online w wyniku zakazu umów sponsoringowych, hiszpańskie sport może stracić nawet 80 mln euro na inwestycjach reklamowych. Podobnie miało to miejsce w innych krajach, takich jak Włochy, w których dwa lata temu całkowicie zakazano reklamy produktów hazardowych. Jdigital wskazuje, że zaledwie dzień po przedstawieniu projektu dekretu państwowe podmioty ogłosiły dwie umowy sponsorskie z przedstawicielami sportu, co zgodnie z propozycja ma być całkowicie zakazane dla prywatnych operatorów.
 7. Nieprzestrzeganie zasad konkurencji i wolnego rynku 
  Na końcu Jdigital podkreśla w swoich zarzutach, że ograniczenia, które mają zostać zatwierdzone w nowym tekście, praktycznie uniemożliwiają nowym legalnym podmiotom wejście do sektora.