Od 31 października zmiany w licencjonowaniu w Wielkiej Brytanii

w Świat, autor:

Brytyjski organ regulacyjny Gambling Commission (GC) zakończył proces konsultacji dotyczących zmian w licencjonowaniu operatorów i przy okazji opublikował ich wyniki oraz przedstawił wnioski i zmiany jakie zajdę w najbliższych miesiącach na rynku hazardowym w Wielkiej Brytanii. 

Konsultacje dotyczyły przede wszystkim zmian w podejściu do zbierania danych, co do których Komisja stwierdziła, że ​​sprawią, że wymogi będą bardziej efektywne dla licencjobiorców, jak i również dla niej samej. W czasie 12 tygodniowych konsultacji regulator otrzymał blisko 70 odpowiedzi, z których 50 pochodziło od licencjobiorców, siedem od stowarzyszeń branżowych, trzy od organizacji charytatywnych, non-profit lub akademickich, sześć od opinii publicznej i cztery od innych respondentów.

Systemy ostrzegania przed przestępstwami

Skupiono się na ujednoliceniu raportowania danych, dzięki którym organy regulatora mogłyby sprawniej działać i wykrywać ewentualne przestępstwa. Gambling Commission dąży w tym zakresie do wzmocnienia poczucia, że odpowiedzialność spoczywa również na operatorach. Reakcja zainteresowanych podmiotów była pozytywna, ale wskazywały one jednocześnie, że sposób raportowania nie powinien być nadmiernie uciążliwy. W wyniku tego GC stworzyła standardowy szablon sprawozdawczości. Jednocześnie rezygnując z wprowadzenia ograniczeń czasowych w zgłoszeniach.

Zdajemy sobie sprawę, że w wielu przypadkach licencjobiorcy będą chcieli dołożyć należytej staranności w celu zbadania charakteru i skali potencjalnego naruszenia. Z tego powodu nie uważamy za praktyczne narzucenie uniwersalnego limitu czasowego na zgłaszanie spraw dotyczących znanych lub podejrzewanych przestępstw.

fragment wniosków z raportu GC

Zwiększenie widoczności informacji o legalności

Kolejną zaproponowana zmianą, która wejdzie w życie 31 października jest wyświetlanie statusu licencjobiorców. Celem poprawki jest poprawa widoczności statusu legalnych podmiotów co ma pozytywnie wpłynąć na zachowania klientów i wspierać działania na rzecz uczciwego i bezpiecznego hazardu. 

Standaryzacja formatu wyświetlanych statusów licencji umożliwi nam również lepsze korzystanie z narzędzi danych, gdy prowadzimy działania związane ze zgodnością w celu sprawdzenia statusu licencji witryny hazardowej lub aplikacji mobilnej.

fragment wniosków z raportu GC

Co ciekawe niektórzy respondenci argumentowali, że utrzymywanie linku do strony internetowej Gambling Commission z informacją o licencji może wiązać się z problemami technicznymi. Jeden z nich zasugerował, że licencjobiorcy powinni być zobowiązani do podania numeru konta zamiast numeru licencji, ponieważ jest mniej prawdopodobne, że ten pierwszy ulegnie zmianie. Ta sugestia została uwzględniona i stanie się częścią nowych zmian w wyświetlaniu wymagań dotyczących statusu.

Raportowanie dotyczące zagranicznych przychodów

Inna zmiana polegała na usunięciu lub uproszczeniu dużej liczby danych, które licencjobiorcy muszą zgłaszać regulatorowi. Przede wszystkim operatorzy będą mogli teraz podawać jednolitą informację o przychodach osiągniętych poza Wielką Brytanią. Do tej pory wymagano, aby stosować podział na przychody osiągnięte z gier oraz zakładów sportowych.

Ogólnie rzecz biorąc, respondenci z zadowoleniem przyjęli zmniejszenie liczby punktów danych i skomentowali, że uproszczenie naszych wymagań dotyczących danych poprawiłoby wydajność operacyjną licencjobiorców

fragment wniosków z raportu GC

W tym punkcie pojawiły się wątpliwości płynące ze strony samych operatorów. Niektórzy z nich obawiali się, że ograniczone gromadzenie danych miałoby negatywny wpływ na wiedzę Komisji o sektorze gier hazardowych. Jeden z nich wskazywał, że podział danych dotyczących zakładów spoza Wielkiej Brytanii jest ważny ze względu na uczciwość. Jednak regulator  nie podzielił tej opinii i uznał, że usunięcie tych punktów danych będzie miało znikomy wpływ na nasze zrozumienie branży hazardowej.

Zmiany wejdą w życie 31 października 2020 r.