Nowe zasady na rosyjskim rynku bukmacherskim

w Świat, autor:

Rosyjska Duma Państwowa przyjęła ustawę, która zobowiązuje licencjonowanych operatorów zakładów sportowych do płacenia co kwartał rosyjskim federacjom sportowym nowego podatku w wysokości 5% GGR.

Ustawa 647044-7, pierwotnie przedstawiona Dumie w dniu 30 kwietnia, zmienia federalne przepisy dotyczące regulowania i prowadzenia gier hazardowych. Projekt ustawy, który przeszedł dziś przez drugie i trzecie czytanie w rosyjskiej Dumie, nakłada na wszystkich licencjonowanych operatorów, którzy zajmują się zakładami na imprezy sportowe poza Rosją, obowiązek wniesienia składki. Ten 5 proc. kwartalny podatek dotyczył wcześniej tylko jedynie operatorów, którzy oferowali zakłady wzajemne na wydarzenia sportowe w Rosji. Oprócz tego ustawa nakłada ograniczenia na rodzaje wydarzeń, które mogą być oferowane przez licencjonowanych operatorów zakładów bukmacherskich w Rosji.

Regulacje regulują kwestie przyjmowania zakładów

Zgodnie z projektem zakłady mogą być przyjmowane wyłącznie na oficjalne wydarzenia sportowe lub wydarzenia sportowe organizowane przez rosyjskie narodowe federacje sportowe i profesjonalne ligi sportowe. Nowe limity obejmują również wydarzenia sportowe organizowane przez zagraniczne federacje sportowe, konfederacje, ligi lub rady.

Jednak wydarzenia te muszą zostać uwzględnione w ujednoliconym kalendarzu krajowym dla odpowiedniego sportu w danym kraju, a wyniki tych wydarzeń powinny zostać opublikowane na oficjalnych stronach internetowych organizatorów wydarzeń. Nowe ograniczenia obejmują również imprezy sportowe organizowane przez międzynarodowe organizacje sportowe, jednak interpretacja tego, które międzynarodowe organizacje sportowe są objęte, jest obecnie niejasna.

Zgodnie z projektem operatorzy nie będą teraz mogli posiadać licencji zezwalających zarówno na zakłady sportowe, jak i pozostałe zakłady bukmacherskie, i będą musieli ubiegać się o oddzielne licencje dla każdej branży. Dodatkowo przyznano rosyjskim organom regulacyjnym specjalne nowe prawa do zawieszenia lub anulowania licencji operatorów, po pierwsze, jeśli firma nie płaci nowego podatku od GGR w wysokości 5 proc., a po drugie, jeśli operator nie prowadzi działalności przez sześć kolejnych miesięcy.

Zapisy mają wyrównywać szanse na rynku

Przyjęta ustawa przewiduje, że wszyscy istniejący koncesjonariusze muszą mieć gwarancję bankową o wartości 500 mln rubli (26,62 mln złotych) oraz aktywa netto o wartości 1 mld rubli (53,23 mln złotych). We wcześniejszym reżimie prawnym, pierwszych 14 rosyjskich koncesjonariuszy zakładów sportowych było zwolnionych z tego wymogu, ponieważ uzyskali licencje przed 2010 r. (kiedy to przyjęto wspomniane wyżej wymogi finansowe).

Środek ten ma na celu wyrównywanie szans obecnych i nowych uczestników rynku. Oceniając nowy projekt, Ilya Machavariani, szef oddziału Dentons na rynku gier hazardowych w Rosji i WNP, zwrócił uwagę na potencjalny podwójny wpływ na operatorów działających w Rosji.

Z jednej strony wszystkie zmiany są stosunkowo negatywne z punktu widzenia jakiegokolwiek rynku regulowanego (rzeczywiście trudno jest stwierdzić, że wzrost zobowiązań finansowych operatorów lub jakiekolwiek ograniczenia zakładów to dobra rzecz). Jednak z drugiej strony, jeśli mamy spojrzeć na szerszą perspektywę, uważam, że jest możliwe, że zmiany te mogą doprowadzić do powstania bardziej konkurencyjnego rynku w Rosji, ponieważ wszyscy będą działać na tych samych surowych zasadach inaczej niż to było w przeszłości

Ilya Machavariani, Dentons

Ustawa wejdzie w życie 60 dni po jej opublikowaniu w rosyjskim dzienniku urzędowym, ale najpierw projekt ustawy musi być podpisany przez Prezydenta. Dodatkowo zwraca się uwagę na to, że zostało do uregulowania jeszcze kilka kwestii technicznych, więc przewidywanym terminem jest połowa jesieni 2020 r.