Konsultacje w sprawie przepisów hazardowych w Norwegii

w Świat, autor:

Norweskie Ministerstwo Kultury poinformowało, że rozpocznie proces konsultacji w sprawie konsolidacji krajowych przepisów dotyczących gier hazardowych. Jednocześnie zapowiedziano, że ustawodawca zamierza utrzymać istniejący monopol marek Norks Tipping i Nork Rikstoto. 

Próba stworzenia jednolitej ustawy hazardowej w Norwegii

Głównym zamierzeniem prac jest stworzenie jednolitego aktu prawnego regulującego rynek hazardowy. Obecnie w Norwegii kształt przepisów wyznaczają oddzielne ustawy: ustawa o loterii, ustawa o grach hazardowych i ustawa o Totalizatorze. Dodatkowo w prawodawstwie istnieją przepisy uzupełniające te wszystkie wspomniane wyżej akta. Zapowiedziano, że konsultacje dotyczące przyszłych rozwiązań potrwają do 29 września. 

Celem projektu jest poprawa zapisów dotyczących odpowiedzialnego hazardu, wypracowanie standardów oraz zapobieganie problemom i innym negatywnym konsekwencjom z jakimi związana jest gra hazardowa. W calszym ciągu naszą intencjęjest, aby dobrowolne i non-profitowe organizacje i stowarzyszenia korzystały z zysków generowanych przez hazard, a obecne rozwiązania to ułatwiają. Jednocześnie wymagamy większej wydajności od Norsk Tipping.

Abid Q. Raja, minister kultury i równości płci

Wśród kluczowych propozycji projektu ustawy Norsk Tipping i Norsk Rikstoto zachowują wyłączne prawo do oferowania gier hazardowych. Obaj operatorzy podlegaliby jednak ścisłej kontroli ze strony państwa, w takim zakresie, że rząd miałby nawet prawo do wyrażenia zdania w trakcie zebrań zarządów każdej z firm. Ustawa przekazywałaby również wszystkie kompetencje odpowiedzialności za wszystkie elementy rynku gier hazardowych do Ministerstwa Kultury, w obecnych przepisach regulujących sektor, za nadzór nad zakładami na wyścigi konne,  odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Żywności. Jeśli projekt wejdzie w życie w proponowanych zapisach to operatorzy online w dalszym ciągu nie będą mogli oferować gier hazardowych w Norwegii. 

Zmiany w promocji hazardu i w kompetencjach regulatora

Poinformowano również, że ustanowione zostaną nowe przepisy marketingowe dotyczące monopoli, a operatorzy będą musieli dopilnować, aby ich reklamy nie były kierowane do dzieci lub osób wykluczonych z hazardu Norsk Rikstoto i Norksk Tipping musiałyby również przeprowadzać regularne oceny ryzyka i ustanawiać środki w celu zapewnienia, że działają w sposób odpowiedzialny i że ich usługi nie mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej. 

Więcej uprawnień otrzymałby również krajowy organ regulacyjny Lotteri-og Stiftelsestilsynet (Lotteritilsynet). Do jego ról należałoby między innymi zlecanie dostawcom usług internetowych powiadamiania użytkowników w momencie, w którym korzystają z usług operatorów nieposiadający licencji.

Ankieta dotycząca bankowości

Konsultacje odbywają się po tym, jak Lotteritilsynet na początku tego miesiąca poinformował, że zamierza zamierza przeprowadzić ankietę wśród banków, aby wypracować wspólne podejście instytucji finansowych do blokowania płatności na strony offshore i przy okazji zbadać, w jaki sposób wspierają klientów mających problemy z hazardem. Ankieta została wysłana do 170 norweskich banków, a wszystkie wyniki pozostaną anonimowe, aby zapewnić, że nie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko respondentom.

Wzrost poziomu uzależnienia od hazardu

Warto jeszcze wspomnieć, że propozycje stoją w kontrze do niedawnego stanowiska Norweskiego Stowarzyszenia Przemysłu Hazardowego, które w maju bieżącego roku wezwało władze do rozważenia zakończona obecnego monopolu i liberalizacji rynku. Apel został wystosowany po tym jak niezależne badania wykazały wzrost poziomu uzależnienia od hazardu w Norwegii.