Kodeks postępowania reklamowego w Europie.

w Świat, autor:

European Advertising Standards Alliance (EASA) na zlecenie EGBA (European Gaming and Betting Association) przeprowadziło audyt obowiązujących przepisów dotyczących reklamy gier hazardowych w krajach europejskich, z którego wynika, że zaproponowany przez EGBA kodeks postępowania marketingowego może przyczynić się do znacznej poprawy przepisów na wielu rynkach europejskich.

Kodeks działań marketingowych

Przygotowany przez EGBA Kodeks to pierwsze ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące reklamy hazardu. Został opracowany na podstawie unijnej unijnej dyrektywy o usługach audiowizualnych, a jego celem jest ochrony graczy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony nieletnich.

Proponowane przepisy określają, kiedy reklamy mogą być emitowane oraz zaleca stosowanie narzędzi do określania i monitorowania wieku graczy. Rozwiązania te mają zapewnić, że promocje hazardowe nie będą widoczne dla nieletnich użytkowników mediów społecznościowych.

Wnioski z audytu

Zdaniem audytorów EASA niektóre zapisy kodeksu są nawet bardziej wszechstronne i rygorystyczne niż obecnie obowiązujące rozwiązania obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. We wnioskach stwierdzono, że 13 z 15 ocenianych krajów europejskich nie posiada żadnych wymagań regulacyjnych dotyczących związanych z marketingiem hazardowym, a trzy nie posiadały narządzi kontroli przestrzegania regulacji.

W związku z tym stwierdzono, że kodeks EGBA mógłby zostać wdrożony natychmiastowo w 9 z 15 krajów, ale wymagałoby to zmian w krajowych przepisach i uwzględnieniu propozycji EGBA. Tylko w sześciu krajach obowiązujące przepisy obejmują ochronę nieletnich przed reklamami produktów hazardowych jednak kraje te również skorzystałyby na wdrożeniu kodeksu, ponieważ w niektórych z nich brakuje przepisów dotyczących reklam w mediach społecznościowych.

Ta wstępna analiza pokazuje, w jaki sposób kodeks EGBA może już wzmocnić odpowiedzialne działania reklamowe w wielu krajach europejskich. Bardzo się cieszymy, że członkowie EGBA zobowiązują się do stosowania proponowanych przepisów i wykazują zaangażowanie we wdrożeniu zasad odpowiedzialnej reklamy. Dzięki specjalnym środkom dla działań w mediach społecznościowych, kodeks wprowadzi standardy branżowe w zakresie odpowiedzialnej reklamy i pomoże wzmocnić ochronę konsumentów na terenie Europy.

Maarten Haijer, sekretarz generalny EGBA