Brytyjski komitet rządowy wzywa do przeglądu przepisów dotyczących hazardu

w Świat, autor:

Komisja Rachunków Publicznych wchodząca w skład Izby gmin negatywnie oceniła obecne przepisy hazardowe opisując je jako nieefektywne i wezwała rząd do przeglądu przepisów dotyczących hazardu w Wielkiej Brytanii. 

Brak odpowiednich działań

Komisja, której jednym z zadań jest monitorowanie wydatków rządowych uznała, że przepisy kuleją w zakresie walki z zagrożeniami płynącymi z gier hazardowych, a w szczególności ich wpływu na osoby uzależnione od hazardu. Zdaniem Komisji organ regulacyjny nie podejmował proaktywnych działań, które zmusiłyby operatorów do poprawy ochrony graczy i miało to swoje negatywne przełożenie na rozwój branży. Dodatkowo zwrócono uwagę, że konsekwencja tego, ze operatorzy nie działali odpowiedzialnie był fakt, że konsumenci nie mieli takich samych praw do dochodzenia roszczeń jak w innych sektorach. Surowej ocenie poddany został również Departament Kultury, Mediów i Sportu (DCMS) , którego bierna postawa skutkowała wzrostem patologii.

Słabe finansowanie programów pomocowych

Zdaniem członków komisji skutkiem tych zaniedbań jest fakt, że w Wielkiej Brytanii problemy z hazardem ma 395 000 osób, a 1,8 miliona jest zagrożonych wpadnięciem w uzależnienie.  Za część problemów zgłoszonych przez komisję obarczono brak odpowiedniego finansowania, co zostało już niedawno podkreślone w raporcie Krajowego Urzędu Kontroli opublikowanym w lutym. W roku obrotowym 18/19 brytyjski regulator Gambling Commission pobrał 19 mln GBP opłat licencyjnych w roku obrotowym, co stanowiło mniej niż 0,2% dochodu z gier hazardowych w wysokości 11,3 mld GBP. Tak niska kwota może szokować jeśli dodamy to tego fakt, że branża zgodziła się wydać 60 mln GBP na leczenie osób uzależnionych. Zwrócono uwagę, że Departament Kultury, Mediów i Sportu nie traktował problemów związanych z hazardem w takim samym stopniu jak uzależnienia od alkoholu czy też otyłości co wyrażało się między innymi w braku kompleksowych badań pozwalających zrozumieć aktualną sytuację i opracować program walki z tym niebezpieczeństwem. W szczególności niedopuszczalny zdaniem Komisji był fakt, że nie finansowano badań związanych z hazardem, a jednie opierano się na wynikach innych organów publicznych takich jak Public Health England i National Institute for Health Research.

Wnioski i cele na kolejne miesiące

W związku z tym komitet nakazał DCMS i Gambling Commission określenie działań, które każdy z podmiotów podejmie w ciągu trzech miesięcy, aby zapewnić sobie bazę badawczą w celu lepszego zrozumienia problemów z hazardem i opracowania skutecznej reakcji regulacyjnej. Dodatkowo brytyjski regulator ma przedstawić raport dotyczący tego, czy branża zastosowała się do 10 zobowiązań określonych przez Radę ds. Obstawiania i gry na początku kryzysu związanego z pandemią koronawirusa Covid-19.